Domino Sp. z o.o.

Pan Zbigniew Cach w okresie od 01.07. 2004 do 28.02.2007 pracował w przedsiębiorstwie Domino Sp. z o.o. na stanowisku główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do jego zadań:
» obsługa firmy w ramach umowy (zadania służby bhp),
»organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie BHP (wynikających z zadania służby bhp),
» ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
» sporządzenie dokumentacji powypadkowej,
» doraźne opracowanie analizy stanu bhp i ochrony p.poż. ,
» pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych (zakres bhp i p.po ż).,
» opracowanie instrukcji do maszyn i urządzeń,
» szkolenie pracowników w dziedzinie bhp.

Pan Zbigniew Cachjest specjalistą w swojej dziedzinie, a realizując zadania, dawał dowód solidnego i profesjonalnego podejścia do wykonywanych zadań . Jest bardzo elastyczny i potrafi w trafny sposób podejść do rozwiązania sytuacji problemowej. Precyzyjnie i rzeczowo reprezentował pracodawcę podczas kontroli przedsiębiorstwa przez Nadzory Państwowe.

W wykonywanej przez Pana Zbigniewa Cach pracy istotną rolę odgrywała jego aktywność, posiadane doświadczenie, zaangażowanie oraz posiadane wykształcenie i duże zdolności interpersonalne.

Wszystkim, którzy będą współpracowali w dziedzinie bhp, mogę zarekomendować Pana Zbigniewa Cach jako bardzo dobrego i uczciwego współpracownika.

Leave a Reply